Overzicht Deze website wordt beheerd door Tlyard. Op de hele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Tlyard. Tlyard biedt deze website aan, waarbij u alle informatie, tools en diensten op deze website als gebruiker ter beschikking worden gesteld. Onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle hierin vermelde voorwaarden, richtlijnen en mededelingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en stemt u in met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot.

Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door op een website te blijven, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van de dienst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als de voorwaarden van de dienst van diensten. VICE.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige bedrijfsvoering worden toegevoegd, vervangen een deel van deze gebruiksvoorwaarden door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid. Engelen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

Ons bedrijf wordt gehost op WordPress. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee onze producten en diensten aan u kunnen worden verkocht.

Artikel 1 – Online winkelvoorwaarden Door akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid in uw staat heeft bereikt of verblijft, of dat u de Agmajor in uw staat of woonplaatsproces bent, en dat u ons toestaat contact met u op te nemen Elk van uw Moll-leden om deze website te gebruiken. U mag de service niet voor onwettige of ongeautoriseerde doeleinden gebruiken, en u mag de wetten in uw rechtsgebied niet schenden door de dienst te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overbrengen. Een schending of schending van een van de voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw dienst.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden Wij behouden ons het recht voor om de service om welke reden dan ook te weigeren. Uw gegevens worden altijd tijdens de overdracht versleuteld. U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of contact opnemen met de dienst of een contract op de website waardoor de dienst wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Dan De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn louter ter referentie opgenomen en beperken deze voorwaarden niet op enigerlei wijze of beïnvloeden deze niet op enigerlei wijze.

Artikel 3 – Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdschema’s van informatie Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze website beschikbaar is, niet accuraat, vollediger of tijdiger is. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historiale informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor uw referentie verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen op onze website bij te houden.

Artikel 4 – Wijzigingen in service en prijzen De prijzen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.

Artikel 5 – Producten of diensten (indien van toepassing) Bepaalde producten of diensten kunnen online worden uitgesloten via de website. Deze producten of diensten kunnen mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en zijn onderworpen aan retourneren. We hebben alle inspanningen geleverd om de kleuren en afbeeldingen van onze Proputs nauwkeurig weer te geven die in de winkel verschijnen. De weergave van een kleur door de monitor is nauwkeurig. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Heeft het recht op een geval te Cart van producten of diensten die wij aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijziging op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Een aanbod voor producten of diensten dat op deze website wordt gedaan, is ongeldig waar het wettelijk verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, servers, informatie of andere door u gekochte of ontvangen materialen die fouten in de service hebben gekocht of ontvangen, zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 6 – Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren of te annuleren. Placers ‘of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of dezelfde bestellingen die hetzelfde spreekwoord en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een verandering aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid te beperken of te verbieden van de goederen of diensten die we aanbieden. Het recht op een geval te Cart van producten of diensten die wij aanbieden. Alle beschrijvingen van de producten of de productprijzen kunnen te allen tijde worden onderverdeeld, bij de enige uitgave. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Een aanbod voor producten of diensten dat op deze website wordt gedaan, is ongeldig waar het wettelijk verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, servers, informatie of andere door u gekochte of ontvangen materialen die fouten in de service hebben gekocht of ontvangen, zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 7 – Optionele tools We kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarop we geen toezicht hebben en geen controle of input hebben. U erkent en stemt ermee in dat we toegang verlenen tot dergelijke tools en “zoals beschikbaar” zonder garanties, voorstellingen van welke aard dan ook en zonder enige bevestiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van optionele tools van derden of uit het gebruik van optionele derden. Elke gebruik door de optionele tools die op de website worden aangeboden, is volledig naar eigen goeddunken en u dient de met een. ND goedgekeurde bepalingen betreden met betrekking tot de gebieden waar de tools door de relevit-derde partij worden gespecificeerd. In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en bronnen). Of diensten zijn ook onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8 – Koppelingen van derden Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u doen geloven dat u niet met ons bent verbonden. We zijn niet aansprakelijk, om de inhoud T of de nauwkeurigheid te overtreffen, en we garanderen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor een derde-grensoverschrijdend materiaal of geen verantwoordelijkheid voor materiaal of verantwoordelijkheid websites of voor ander materiaal, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen of andere transacties in verband met websites van derden. Controleer de beleidsregels en praktijken van de derde zorgvuldig en zorg ervoor dat u begrijpt dat u begrijpt Voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot Drittproduld moeten rechtstreeks aan de derde worden gericht.

Artikel 9 – Gebruikersreacties, feedback en andere indiening Als u op ons verzoek specifieke klasseopgaven indient (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek van ons ziet, stuurt u ideeën, suggesties, voorstellen. Oals, plannen of andere materialen per e-mail per post per post of op andere wijze (samen ‘Reacties’) stemt u ermee in dat dit te allen tijde zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in een medium alle opmerkingen die u aan ons doorgeeft, geen uitstaand zal zijn (1) om enig vertrouwen te behouden; (2), om een vergoeding voor opmerkingen te betalen; of (3), om opmerkingen te beantwoorden. We kunnen, maar zijn niet verplicht om te controleren, bewerken of verwijderen wat we naar eigen goeddunken nodig achten van de dienst. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of persoonlijk of propri. Etary-recht. Of bevatten een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de dienst of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailbericht gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf of ons op andere wijze misleiden of misleiden of ons op andere wijze misleiden of misleiden of ons op andere wijze misleiden of misleiden Dérde partijen over de oorsprong van opmerkingen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor opmerkingen en hun juistheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen verbindingen voor opmerkingen die u of derden hebt geplaatst.

Artikel 10 – Persoonlijke informatie Uw indiening van persoonlijke gegevens via de website wordt geregeld door ons privacybeleid, dat hier kan worden bekeken: Privacybeleid

Abschnitt 11 – Fehler, Ungenauigkeiten und Auslassungen GELEGENTLICHTEMER MKORERMATION über den Dienst, die typografische Fehler, Ungenauigkeiten enthalten, die sich auf Produktbeschreibungen, Preise, Aktionen, ANGEBOTE, Versandkosten, Lieferzeiten und Verfügbarkeit beziehen können. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren und Informationen zu ändern oder Bestellungen zu stornieren, wenn Informationen ohne vorherige Ankündigung (einschließlich nach Übermittlung Ihrer Bestellung) aktualisiert werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, Informationen im Dienst oder auf einer verbundenen Website zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu klären. Die verbundene Website sollte angeben, dass alle Informationen im Dienst oder auf einer verbundenen Website geändert oder aktualisiert wurden.

Abschnitt 12 – VERBOTENE VERWENDUNGEN Zusätzlich zu anderen Verboten, die in den Nutzungsbedingungen festgelegt sind, ist es Ihnen untersagt, die Website oder deren Inhalt zu verwenden: (a) für rechtswidrige Zwecke; (b) andere zur Ausführung oder Teilnahme an rechtswidrigen Handlungen; (c) Diskriminierung aufgrund von Generation, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, Rasse, Alter, nationaler Herkunft oder Behinderung; (d) die Funktionalität oder den Betrieb des Dienstes oder der verbundenen Website, anderer Websites oder des Internets zu beeinträchtigen; (e) persönliche Daten von anderen zu sammeln oder zu verfolgen; (f) zu spammen, zu phishen, zu pharmen, vorzutäuschen, zu spinnen, zu crawlen oder zu kratzen; (g) für obszöne oder unmoralische Zwecke; oder (h) die Sicherheitsfunktionen des Dienstes oder einer verbundenen Website, anderer Websites oder des Internets zu beeinträchtigen. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Nutzung des Dienstes oder einer verbundenen Website wegen Verstoßes gegen einen der verbotenen Verwendungszwecke zu kündigen.

Abschnitt 13 – Haftungsausschluss der Garantie; Haftungsbeschränkung Wir garantieren nicht, dass Ihre Nutzung unseres Dienstes ununterbrochen, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei ist. Wir garantieren nicht, dass die Ergebnisse, die vom Benutzer des Dienstes erzielt werden können, genau oder zuverlässig sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir den Service jederzeit für unbestimmte Zeiträume entfernen oder den Dienst jederzeit kündigen können. Sie sind ausdrücklich damit einverstanden, dass Ihre Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung des Dienstes auf Ihr alleiniges Risiko geht. Der Service wird “wie er ist” und “wie verfügbar” ohne jegliche Gewährleistungen oder Bedingungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Haltbarkeit, des Titels und der Nichtverletzung, bereitgestellt. In keinem Fall haften unsere Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Partner, Vertreter, Auftragnehmer, Praktikanten, Lieferanten und Dienstleister für Verletzungen, Verluste, Ansprüche oder direkte, indirekte, zufällige, strafbare, besondere oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, Einnahmen, Nutzung des Dienstes oder Produkte, die mithilfe des Dienstes erworben wurden, oder jegliche andere Ansprüche in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes oder eines Inhalts (oder Produkts), der über den Dienst veröffentlicht, übertragen oder anderweitig bereitgestellt wurde, auch wenn wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden. Der Haftungsausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folge- oder Nebenschäden gilt in solchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten, in denen dies gesetzlich zulässig ist, maximal.

Abschnitt 14 – Freistellung Sie erklären sich damit einverstanden, Tlyard und unsere Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Partner, Partner, Büros, Direktoren, Auftragnehmer, Lizenzgeber, Lizenzgeber, Dienstleister, Subunternehmer, Lieferanten, Internetanbieter, harmlos von allen Ansprüchen oder Forderungen zu halten, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die von Dritten aufgrund oder im Zusammenhang mit Ihrer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder der Dokumente, auf die sie Bezug nehmen, erhoben werden, oder Ihrer Verletzung von Gesetzen oder Rechten Dritter.

Abschnitt 15 – Salvatorische Klausel Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, so wird diese Bestimmung in dem Maße, in dem sie für vollstreckbar gehalten wird, durchgesetzt, und die Unwirksamkeit beeinträchtigt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.

Abschnitt 16 – Kündigung Die Verpflichtungen und Haftungen, die vor dem Kündigungsdatum entstanden sind, überleben die Kündigung dieser Vereinbarung zu allen Zwecken. Diese Nutzungsbedingungen sind wirksam, es sei denn und bis sie von Ihnen oder uns gekündigt werden. Im Falle Ihres Versagens oder des begründeten Verdachts unseres alleinigen Ermessens, dass Sie versagt haben, können wir diese Vereinbarung jederzeit ohne Vorankündigung kündigen und Ihnen bleibt für alle fälligen Beträge haftbar bis zum Datum der Kündigung; und/oder wir können Ihnen den Zugang zu unserem Dienst (oder einem Teil davon) verweigern.

Abschnitt 17 – Gesamte Vereinbarung Die Tatsache, dass wir ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen nicht durchsetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar. Diese Nutzungsbedingungen und alle Richtlinien oder Betriebsregeln, die von uns auf der Website oder in Bezug auf den Service veröffentlicht wurden, stellen die gesamte Vereinbarung und Verständigung zwischen Ihnen und uns dar und ersetzen alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Mitteilungen und Vorschläge, sei es mündlich oder schriftlich, zwischen Ihnen und uns (einschließlich, aber nicht beschränkt auf frühere Versionen dieser Nutzungsbedingungen). Unklarheiten bei der Auslegung dieser Nutzungsbedingungen gelten nicht zu Lasten der Nichtverfassungspartei.

Abschnitt 18 – anwendbares Recht Diese Nutzungsbedingungen und alle separaten Vereinbarungen, durch die wir Ihnen Dienstleistungen erbringen, unterliegen den Gesetzen des Vereinigten Königreichs und werden gemäß den Gesetzen des Vereinigten Königreichs ausgelegt.

Abschnitt 19 – Änderungen der Nutzungsbedingungen Sie können die aktuelle Version der Nutzungsbedingungen jederzeit auf dieser Seite überprüfen. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen einen Teil der Nutzungsbedingungen zu aktualisieren, zu ändern oder zu ersetzen, indem wir Updates auf unserer Website veröffentlichen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, unsere Website regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Ihre fortgesetzte Nutzung oder Ihr Zugriff auf unsere Website oder den Service nach der Veröffentlichung von Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bedeutet, dass Sie diese Änderungen akzeptieren.

Abschnitt 20 – Kontaktinformationen Fragen zu den Nutzungsbedingungen können an uns unter [email protected] gesendet werden.

Zum Winkel 36d, Wunstorf, Niedersachsen 31515, DE

E-Mail: [email protected]

Montag – Freitag (9:00 Uhr – 18:00 Uhr)

Hinterlassen Sie uns jederzeit eine Nachricht unter dieser Adresse.